Cyfres Pamffledi Llenyddol Cyfadran Addysg Aberystwyth

Golygydd y Gyfres: Jac L. Williams. 

Llyfrau’r Dryw.

Rhif 2 – T. Gwynn Jones   gan W. Beynon Davies. 1962

Rhif 3 – Owen M. Edwards  gan R. Gerallt Jones.  1962

Rhif 4 – Thema yn y Nofel Gymraeg  gan Islwyn Ffowc Elis. 1962

Rhif 5 – Theophilus Evans a Drych y Prif Oesoedd  gan Garfield H. Hughes. 1962

Rhif 6 – Guto’r Glyn a’i Gyfnod  gan Bobi Jones. 1963

Rhif 7 – R. Williams Parry  gan D. Tecwyn Lloyd. 1964

Rhif 8 – Yr Ysgrif Gymraeg  gan Glyn Evans. 1964

Rhif 9 – Y Tair Rhamant  gan Gerald Morgan. 1965

Rhif 14 – Angau Ellis Wynne  gan Bobi Jones. 1968

Nid yw’r gweddill yn y gyfres, ‘Daniel Owen’; ‘Siwan’; ‘Y Stori Fer Gymraeg’; ‘W. J. Gruffydd’ a ‘Y Soned Gymraeg’ ar gael.

Copiau yn £2, sy’n cynnwys cludiant.  Pris yn rhatach os prynnir mwy nag un copi. Rhif cat. 200

A good way to do that is to draw up a contract between you and your child

Comments on this entry are closed.