Llyfrau Gwynedd Williams

CROESO/WELCOME

Yr ydym yn arbenigo mewn prynu a gwerthu llyfrau Cymraeg a Chymreig. Mae ein stoc yn cynnwys llyfrau Cymraeg a Saesneg. O bryd i’w gilydd byddwn hefyd yn cynnwys llyfrau mwy cyffredinol yn ogystal â chyfrolau o ddiddordeb Celtaidd.

Bydd ein gwefan yn cael ei diweddaru’n gyson wrth i fwy a mwy o’n stoc gael ei hychwanegu. Gobeithio y cewch bleser yn chwilota drwy’n rhestrau ac y gwelwch rywbeth sydd at eich dant. Cofiwch anfon gair atom os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Yr ydym hefyd yn prynu llyfrau o ddiddordeb Cymreig – mae croeso i chi anfon rhestr atom o lyfrau yr hoffech eu gwerthu.

Dyddiadau ffeiriau 2023 ar dudalen Newyddion

We are specialists in selling antiquarian books about Wales and Welsh culture. Our stock include items in both English and Welsh languages. From time to times we will also be featuring books of a more general interest as well as items relating to other Celtic countries.

This site will be updated regularly as more and more of our stock is placed on sale. I hope you enjoy browsing our booklists and find something to your liking. If you have any enquiries please feel free to contact us.

We are always eager to buy books of Welsh interest.

2023 dates on the News page.