Newyddion/News

Calendr 2020

Mi fyddwn yn bresenol  yn y digwyddiadau canlynol:

Ebrill: GOHIRIWYD Y DDAU

Dydd Sadwrn y 4ydd. Ffair Hen Greiriau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn a Dydd Sul y 25ain a’r 26ain. Ffair Hen Greiriau. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne. 10 tan 4.30.

Mai: GOHIRIWYD

Dydd Sadwrn y 9fed: Ffair Lyfrau Cymdeithas Bob Owen. Canolfan Y Morlan, Aberystwyth. 10 tan 4 y prynhawn

Mehefin

Dydd Sadwrn y 6ed. Ffair Hen Greiriau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Gorffennaf

Dydd Sadwrn a Sul y 4ydd a’r 5ed. Ffair Hen Greiriau. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne.

Awst

Wythnos o’r 1af i’r 8fed. Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion. GOHIRIWYD

Medi

Dydd Sadwrn 5ed. Ffair Hen Greiriau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn y 26ain: Diwrnod Agored Ffair Hanes Teulu, Cymdeithas Hanes Teulu Morgannwg. Canolfan Hamdden Merthyr Tudful. 10 tan 3 y prynhawn.

Hydref

Dydd Sadwrn a Dydd Sul y 3ydd a’r 4ydd. Ffair Hen Greiriau. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne.

Dydd Sadwrn ???: Ffair Lyfrau’r Borth, Ysgol David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy.  10 tan 4 y prynhawn.

Tachwedd

Dydd Sadwrn 7fed. Ffair Hen Greiriau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Rhagfyr

Dydd Sadwrn 5ed. Ffair Hen Greiriau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Calendar 2020

We will be attending the following fairs and festivals:

April: Both cancelled

Saturday 4th: Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

Saturday and Sunday 25th and 26th. Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.

May: 

Saturday 9th: Cymdeithas Bob Owen Book Fair. Canolfan Y Morlan, Aberystwyth. 10 – 4 p.m. CANCELLED

June

Saturday 6th: Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

July

Saturday and Sunday 4th and 5th. Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.

August: 

Week the 1st to the 8th. The National Eisteddfod, Ceredigion. EISTEDFOD CANCELLED

September

Saturday 5th: Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

Saturday 26th: Glamorgan Family History Society Open Day. Merthyr Tudful Leisure Centre. 10 – 3 p.m.

October

Saturday and Sunday 3rd and 4th: Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.

Saturday ???th: Ffair Lyfrau’r Borth Book Fair. Ysgol David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy. 10 – 4 pm

November

Saturday 7th Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo. 10 – 4 p.m.

December

Saturday 5th: Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo. 10 – 4 p.m.