Davies, David (Dewi Eden, Harlech). Ardudwy a’i gwron, sef y Cyrnol John Jones o Faesygarnedd, Cwmnantcol, ger drws Ardudwy ym Meirion (1600-1660)

Un o brif wroniaid y Rhyfel Gartrefol a’r mudiad mawr gwerinol ym Mhrydain Fawr yng nghyfnod Oliver Cromwell. Blaenau Ffestiniog: Swyddfa’r ‘Rhedegydd’, 1914. 216t., lluniau, clawr caled. Cyflwr y llyfr yn dda ar wahan i ychydig o lo traul ar y meingefn.

£15.00, pris cludiant yn ychwanegol. Rhif Cat. 529.

Developers put lot of https://www.phonetrackingapps.com efforts and sacrifices on their part to make our lives easy, let’s not demotivate them by promoting warez

Comments on this entry are closed.