Newyddion/News

Calendr 2019

Mi fyddwn yn bresenol  yn y digwyddiadau canlynol:

Ionawr:

Dydd Sadwrn a Dydd Sul y 26ain a’r 27ain. Ffair Hen Greiriau. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne. 10 tan 4.30.

Chwefror:

Dydd Sadwrn yr 2il. Ffair Hen Greiriau, Clwb Cymdeithasol Sili, ger Penarth, 10 tan 4 y prynhawn

Dydd Sul y 3ydd. Ffair Hen Greiriau, Gwesty’r Copthorne, Croes Cwrlws, Caerdydd. 10 tan 4 y prynhawn

Dydd Sul y 10fed. Ffair Crefftwyr a Hen Greiriau, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. 10 tan 4 y prynhawn.

Mawrth:

Dydd Sadwrn yr 2il. Ffair Hen Greiriau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn y 30ain: Ffair Lyfrau Cymdeithas Bob Owen. Canolfan Y Morlan, Aberystwyth. 10 tan 4 y prynhawn.

Ebrill:

Dydd Sadwrn a Dydd Sul y 6ed a’r 7fed. Ffair Hen Greiriau. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne. 10 tan 4.30.

Mai

Dydd Sadwrn yr 11eg:  Ffair Hanes Teulu a Hanes Lleol. Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn y 25ain. Ffair Hen Greiriau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Gorffennaf

Dydd Sadwrn a Sul y 6ed a’r 7fed. Ffair Hene Greiriau. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne.

Dydd Sadwrn y 27ain. Ffair Hen Greiriau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Awst

Wythnos o’r 3ydd i’r 10fed. Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst.

Dydd Sadwrn 31ain. Ffair Hen Greiriau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Medi

Dydd Sadwrn 7fed. Ffair Hanes Teulu ac Achau, Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed. Neuadd Dinesig Sant Pedr, Caerfyrddin.

Hydref

Dydd Sadwrn a Dydd Sul y 5ed a’r 6ed. Ffair Hen Greiriau. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne.

Dydd Sadwrn y 12ed:Diwrnod Agored Ffair Hanes Teulu, Cymdeithas Hanes Teulu Morgannwg. Canolfan Hamdden Merthyr Tudful. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn : Ffair Lyfrau’r Borth, Ysgol David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy.  10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn 26ain. Ffair Hen Greiriau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Tachwedd

Dydd Sadwrn 30ain. Ffair Hen Greiriau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Rhagfyr

 

Calendar 2019

We will be attending the following fairs and festivals:

January 2019

Saturday and Sunday 26th and 27th: Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.

February

Saturday 2nd: Flea Market, Sully Social Club, Sully, near Penarth. 10 – 4 p.m.

Sunday 3rd: Antiques Fair, Copthorne Hotel, Culverhouse Crose, Cardiff. 10 – 4 p.m.

Sunday 10th: Artisan and Vintage Fair, National Waterfront Museum, Swansea 10 – p.m.

March:

Saturday 2nd: Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo 10 – 4 p.m.

Saturday 30th: Cymdeithas Bob Owen Book Fair. Canolfan Y Morlan, Aberystwyth. 10 – 4 p.m.

April:

Saturday and Sunday 6th and 7th. Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.

May

Saturday 11th: Family and Local History Fair. The National Library of Wales, Aberystwyth. 10 – 4 p.m.

Saturday 25th: Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

July

Saturday and Sunday 6th and 7th. Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.

Saturday 27th: Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

August

Week the 3rd to the 10th. The National Eisteddfod, Llanrwst.

Saturday 31st: Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

September

Saturday 7th. Family History & Geneaology Fair, Dyfed Family History Society. St Peter’s Civic Hall, Carmarthen. 10 am until 4 pm. 

October

Saturday and Sunday 5th and 6th: Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.

Saturday 12th: Glamorgan Family History Society Open Day. Merthyr Tudful Leisure Centre.  10 – 4 p.m.

Saturday th: Ffair Lyfrau’r Borth Book Fair. Ysgol David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy. 10 – 4 pm

Saturday 26th: Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo. 10 – 4 p.m.

November

Saturday 30th Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo. 10 – 4 p.m.

December