Newyddion/News

Calendr 2018

Mi fyddwn yn bresenol  yn y digwyddiadau canlynol:

Mai

Dydd Sadwrn 12fed:  Ffair Hanes Teulu a Hanes Lleol. Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn 19eg: Ffair Lyfrau Cymdeithas Bob Owen. Canolfan Y Morlan,  Aberystwyth.  10 tan 4 y prynhawn.

Mehefin

Dydd Sadwrn 2il. Ffair Hen Bethau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Gorffennaf

Dydd Sadwrn a Sul 7fed a’r 8fed. Ffair Henebion a Marchnad Hen Ffasiwn. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne.

Awst

Eisteddfod Genedlaethol Bae Caerdydd.

Medi

Dydd Sadwrn 1af. Ffair Hen Bethau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn. Ffair Hanes Teulu ac Achau, Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed. Neuadd Dinesig Sant Pedr, Caerfyrddin. Wedi ei ohirio

Hydref

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 6ed ag 7fed. Ffair Henebion a Marchnad Hen Ffasiwn. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne.

Dydd Sadwrn 13eg: Ffair Hanes Teulu, Cymdeithas Hanes Teulu Morgannwg. Canolfan Hamdden Merthyr Tudful. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn 13eg: Ffair Lyfrau’r Borth, Ysgol David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy.  10 tan 4 y prynhawn.

Tachwedd

Dydd Sadwrn 3ydd. Ffair Hen Bethau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Rhagfyr

Dydd Sadwrn 1af. Ffair Hen Bethau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sul 2il. Ffair Hen Bethau, Gwesty’r Copthorne, Croes Cwrlws, Caerdydd 10 tan 4 y prynhawn

Ionawr 2019

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 5ed a’r 6ed . Ffair Henebion a Marchnad Hen Ffasiwn. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne.

Calendar 2018

We will be attending the following fairs and festivals:

May

Saturday 12th: Family and Local History Fair. The National Library of Wales, Aberystwyth. 10 – 4 p.m.

Saturday 19th: Cymdeithas Bob Owen Book Fair. Canolfan Y Morlan, Aberystwyth.  10 – 4 p.m.

June

Saturday 2rd.  Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

July

Saturday and Sunday 7th and 8th. Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.

August

The National Eisteddfod, Cardiff Bay.

September

Saturday 1st. Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

Saturday. Family History & Geneaology Fair, Dyfed Family History Society. St Peter’s Civic Hall, Carmarthen. 10 am until 4 pm. Cancelled

October

Saturday 13th: Glamorgan Family History Society. Merthyr Tudful Leisure Centre.  10 – 4 p.m.

Saturday and Sunday 6th and 7th: Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.

Saturday 13th: Ffair Lyfrau’r Borth Book Fair. Ysgol David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy. 10 – 4 pm

November

Saturday 3rd. Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

December

Saturday 1st. Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

Sunday 2nd. Antiques Fair, Copthorne Hotel, Culverhouse Cross, Cardiff.

January 2019

Saturday and Sunday 5th and 6th: Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.