Newyddion/News

Calendr 2017

Mi fyddwn yn bresenol  yn y digwyddiadau canlynol:

Mai

Dydd Sadwrn 13eg:  Ffair Hanes Teulu a Hanes Lleol. Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn 20fed: Ffair Lyfrau Cymdeithas Bob Owen. Canolfan Y Morlan,  Aberystwyth.  10 tan 4 y prynhawn.

Mehefin

Dydd Sadwrn 3ydd. Ffair Hen Bethau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Gorffennaf

Dydd Sadwrn a Sul 1af a’r 2il. Ffair Henebion a Marchnad Hen Ffasiwn. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne.

Awst

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

Medi

Dydd Sadwrn 2il. Ffair Hen Bethau, Neuadd Dinesig, Crescent Rd, Llandeilo. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn 16eg. Ffair Hanes Teulu ac Achau, Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed. Neuadd Dinesig Sant Pedr, Caerfyrddin.

Hydref

Dydd Sadwrn 7fed: Ffair Hanes Teulu, Cymdeithas Hanes Teulu Morgannwg. Canolfan Hamdden Merthyr Tudful. 10 tan 4 y prynhawn.

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 7fed ag 8fed. Ffair Henebion a Marchnad Hen Ffasiwn. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne.

Dydd Sadwrn 14eg: Ffair Lyfrau’r Borth, Ysgol David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy.  10 tan 4 y prynhawn.

 

Calendar 2017

We will be attending the following fairs and festivals:

May

Saturday 13th: Family and Local History Fair. The National Library of Wales, Aberystwyth. 10 – 4 p.m.

Saturday 20th: Cymdeithas Bob Owen Book Fair. Canolfan Y Morlan, Aberystwyth.  10 – 4 p.m.

June

Saturday 3rd.  Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

July

Saturday and Sunday 1st and 2nd. Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.

August

The National Eisteddfod, Ynys Môn.

September

Saturday 2nd. Antiques & Collectables Fair, Civic Hall, Crescent Rd, Llandeilo.

Saturday 16th. Family History & Geneaology Fair, Dyfed Family History Society. St Peter’s Civic Hall, Carmarthen. 10 am until 4 pm.

October

Saturday 7th: Glamorgan Family History Society. Merthyr Tudful Leisure Centre.  10 – 4 p.m.

Saturday and Sunday 7th and 8th: Antiques and Vintage Market, National Botanic Garden of Wales, Llanarthne.

Saturday 14th: Ffair Lyfrau’r Borth Book Fair. Ysgol David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy. 10 – 4 pm