Pughe, W Owen, A Dictionary of the Welsh Language

Thomas Gee, Dinbych, 1832, ail argraffiad. Mewn dwy gyfrol. Cyf 1 A-Dyyrthrynu (515t), Cyf 2 E – Ywen (687t). Mân grafiadau yma ac acw ar y clawr, ond mewn cyflwr da.

£55.00 + cludiant. Rhif catalog 1013

Comments on this entry are closed.