Williams, T.J. Hanes y Ddrama Gymreig a’r feirniadaeth ar y gystadleuaeth genedlaethol ynglyn ag Eisteddfod Bangor, 1915.

Bangor: Samuel Hughes, Argraffydd, [1915]. 84t, llun o Gwmni Dramayddol Trefriw, 1886, gyferbyn a’r dudalen deitl. Hen gopi llyfrgell gyda stamp ayyb, tipyn o frychni ar y tudalennau.

£5.00, cludiant yn ychwanegol, Rhif Catalog 508.

Posted 8/31/2014 5 55am brian sztabnikap literature teacher from miller place, ny blogger eric, I love the way homewok help you use the word “aggressive” in 1

Comments on this entry are closed.