Jones, D. Gwenallt. Detholiad o ryddiaith Gymraeg R.J. Derfel, [2 gyfrol]

Y Clwb Llyfrau Cymreig, 1945. Cyfrol I a II, cloriau caled. Cyflwr y llyfrau’n ddi-fai.

£5.00, cludiant yn ychwanegol. Rhif Cat. 520.

Comments on this entry are closed.