Evans, John James. Cymry enwog y ddeunawfed ganrif.

Gwasg Aberystwyth, 1937. 204t., clawr caled. Cyflwr y llyfr yn dda iawn. Hanesion dros 40 o Gymry enwog y cyfnod, gan gynnwys: Morgan Rhys, Edward Llwyd, Henry Rowlands, William Gambold, Moses Williams, Lewis Morys, Edward Richard, Thomas Pennant Owen Myfyr, Ellis Wynne ayyb ayyb!

£6.50, cost cludiant yn ychwanegol. Rhif Cat. 528.

Please refer your local law before proceeding further

Comments on this entry are closed.