Davies, David (Dewi Eden, Harlech). Ardudwy a’i gwron, sef y Cyrnol John Jones o Faesygarnedd, Cwmnantcol, ger drws Ardudwy ym Meirion (1600-1660)

Un o brif wroniaid y Rhyfel Gartrefol a’r mudiad mawr gwerinol ym Mhrydain Fawr yng nghyfnod Oliver Cromwell. Blaenau Ffestiniog: Swyddfa’r ‘Rhedegydd’, 1914. 216t., lluniau, clawr caled. Cyflwr y llyfr yn dda ar wahan i ychydig o lo traul ar y meingefn.

£15.00, pris cludiant yn ychwanegol. Rhif Cat. 529.

Developers put lot of efforts and sacrifices on their part to make our lives easy, let’s not demotivate them by promoting warez

Comments on this entry are closed.