Jones, Gwilym H. Arweiniad i’r Hen Destament

Gwasg Prifysgol Cymru, 1966. 409t., clawr caled, siaced lwch wedi rhwygo ychydig ond y llyfr ei hun mewn cyflwr da iawn.  ‘ … bwriedir y gyfrol ar gyfer myfyrwyr Coleg sy’n astudio pynciau Beiblaidd trwy gyfrwng y Gymraeg …’

£5.00. cost cludiant yn ychwanegol. Rhif Cat. 531.

Those could be reasons to make us want to retreat, or, possibly worse, get mad and lead mad

Comments on this entry are closed.