Davies, D. Elwyn. Y Smotiau Duon: braslun o hanes y traddodiad Rhyddfrydol ac Undodiaeth.

Gwasg Gomer, 1980. 179t., clawr caled, siaced lwch, lluniau. Copi llyfrgell gyda stamp ac un dudalen wag ar goll. Y testun ei hun yn lan a chyflawn.

£5.00, cost cludiant yn ychwanegol,  Rhif Cat. 543.

Some bits of information, which belong to company, are too confidential to share with second parties, and documents must be stored and saved in order not to allow their leakage

Comments on this entry are closed.