Lloyd, D. Tecwyn a Hughes, Gwilym Rees (Golygyddion). Saunders Lewis.

Christopher Davies, 1975. 230t., clawr caled. Cyflwr y llyfr yn dda iawn. Ysgrifau gan J.E. Caerwyn Williams, A.O.H. Jarman, Islwyn Ffowc Elis, Pennar Davies ayyb.

£5.00, cost cludiant yn ychwanegol. Rhif Cat. 551.

The swiss army knife that tom hanks forgot to pocket before his plane went down in cast away

Comments on this entry are closed.