Morgan, Dyfnallt (Golygydd). Gwyr Llen y ddeunawfed ganrif: 24 o sgyrsiau radio.

Llyfrau’r Dryw, 1966. 215t., clawr caled, siaced lwch, copi llyfrgell gyda stampiau a marciau glud ond ar wahan i hynny y cyflwr yn ddigon derbyniol. Penodau am William Williams Pantycelyn, Edward Richard, Ieuan Fardd, Goronwy Owen, Lewis Morris, Iolo Morganwg ayyb.

£5.00, cost cludiant yn ychwanegol, Rhif Cat. 555.

Comments on this entry are closed.