Jones, John Gwilym. Swyddogaeth beirniadaeth ac ysgrifau eraill.

Gwasg Gee, 1977. 329t., clawr caled, siaced lwch. Cyflwr y llyfr yn dda iawn.  Yn y gyfrol hon ceir detholiad o’i ysgrifau pwysicaf ar feirdd a llenorion a phynciau lleynyddol …

£6.50, cost cludiant yn ychwanegol. Rhif Cat. 576.

Double-up on quality time by inviting your friends or family to share in your hobby

Comments on this entry are closed.