Morgan, Dyfnallt (Gol.) Y ferch o Ddolwar Fach

Gwasg Gwynedd, 1977. 103tud, clawr caled, siaced lwch. Cyflwr y llyfr yn dda iawn. Penodau ar y Cefndir Cymdeithasol; Cefndir meddyliol a diwinyddol y cyfnod; ¬†Seicoleg Ann Griffiths ayyb.¬† ‘bydd y casgliad yn help i estyn ychydig ar orwelion ein hadnabyddiaeth o’r emynyddes o Gymraes ac yn ein galluogi i’w gweld yn erbyn cefndir a thraddodiad Ewropeaid, os nad byd-eang yn wir’

£5.00, cludiant yn ychwanegol, rhif cat 650

You will be given your username and password upon purchase

Comments on this entry are closed.