Williams, J. E. Caerwyn – Ysgrifau Beirniadol (II)

Ysgrifau Beirniadol. Cyfrol (II)

Gawsg Gee. Cyhoeddwyd 1966. Clawr caled a siaced lwch gweddol lan. Stampiau llyfrgell y tu fewn i’r cloriau. Heblaw hynny, copi glan

£6. Cludiant yn ychwanegol. Rhif cat. 194

These “difficult” children are the very ones whose lives can be saved by the nurturing care of a teacher

Comments on this entry are closed.